Hem
Länkar
Väskor

Försäljning Internet

Om försäljning på Internet

Internethandeln har en positiv utveckling i Sverige men även i andra länder. Prognoserna för handeln via Internet talar samma språk. E-handeln är på stadig frammarsch. Under sista delen av år 2007 ökade den med över 20%.
Med stor sannolikhet kommer denna ökning fortgå, om än inte med riktigt samma kraftiga tillväxttakt.Olika sätt till försäljning på Internet

Normalt förknippar man försäljning på Internet med olika typer av webbshopar. Det är en synsätt som stämmer i mångt och mycket. Men Internetförsäljning kan även innebära att en webbplats i sig fungerar som en säljkanal intill företaget utan för del delen behöva vara en webbshop.
Ett exempel är de sidor som inte har en webbshop utan där det krävs att kunderna på något sätt tar kontakt med företag för att få mer information som sedan kan leda till köp.
 
E-post
Cookies